17.03.2014 porodila Elisska 3 miminka, tatínek je Nero Cobayo.

31.03.2014 11:41